ניתוחים פרטיים

 

 

פרופ' קשוק מנתח באופן פרטי ועובד עם מרבית חברות הביטוח בישראל כגון:

כלל ביטוח, הפניקס, הראל, מגדל, מנורה ועוד.

 

לרשותכם טפסי הסכמה לניתוח אותם יש למלא, להחתים את הרופא המנתח ולהעביר לחברת הביטוח*

 

 

רוצים לברר האם פרופ' קשוק עובד עם ביטוח הבריאות שברשותכם?

* מומלץ להתייעץ עם חברת הביטוח טרם מילוי הטפסים, לצורך בירור זכאות

русский

Contact info |  ​​​פרטי התקשרות

053-9338701 (cell - Israel)
(303)653-5700 (Cell - USA)

Israel Offices:

Private clinic, HaBarzel St 11, Suite 5A, Ramat ha-chayal, Tel Aviv (03-7326770)

Kupot Cholim Maccabi, (Mishkanot Harofim) 1 Natan HaNavi St , Bnei Brak (03-578-2928)
Malcha Mall Medical Center, Jerusalem (02-5846400/1)

US Office: PO Box 605, Monsey, NY 10952

© 2014 Jeffry L. Kashuk, M.D.

Design: sagitzuv.com